Poziome przewierty sterowane

 Technologia umożliwiająca montaż rur ochronnych lub montaż bezpośrednio kanałów przewodowych przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji.

Zalety:

-wysoka dokładność wykonywanych przewiertów

-możliwość montażu rur przewodowych (np. kamionkowych)

-umożliwia wykonanie przewiertu w trudnych warunkach hydro-geologicznych